DORPSRAAD

WIE ZIJN WIJ?

 

KLIK HIER: UW PRIVACY OP ONZE WEBSITE

 

Waarom en wat is een dorpsraad?

De naam 'dorpsraad' is de overkoepelende term voor 'een georganiseerd bewonersinitiatief dat de leefbaarheid van het dorp ondersteunt en versterkt. Als officieel adviesorgaan voor de gemeente komt de Dorpsraad Eversel-Ubbersel op voor de algemene belangen van dorp en inwoners.

Op die manier wordt de kloof tussen politiek en burger een stukje kleiner.

De leden van de Dorpsraad zijn inwoners van Eversel en Ubbersel  en doen hun werk als vrijwilliger met als motto:

 

Van het dorp, voor het dorp.

 

We komen op voor de algemene belangen van dorp en inwoners en vertegenwoordigen het dorp in gesprekken met anderen, zoals overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties.

De dorpsraad is een aanjager en uitvoerder van vernieuwende ideeën, plannen en projecten ten goede van het dorp.

 

Inwoners van Eversel en Ubbersel die ook de belangen van hun dorp willen behartigen kunnen deel uitmaken van onze dorpsraad. Van die bewoners wordt verwacht dat ze zich voor die taak engageren door op regelmatige basis bijeen te komen en daar de dorpsbelangen te bespreken.

Uiteraard gaat het niet enkel over problemen, maar ook over de sterktes van het dorp, over het uitspelen van troeven en naar het vinden van een oplossing voor gemeenschappelijke problemen.

 

De dorpsraad houdt zich o.m. bezig met het sociaal klimaat, wonen, voorzieningen, verkeer, werken en relatie tussen burger en overheid.

Milieu, overlast door verbranding of geluidsoverlast staan ook regelmatig op de agenda. Ook de problematiek rond onze school komt ter sprake. Zo zal er de komende tijd gewerkt worden rond de verkeersafwikkeling rond de school.

 

 

De Dorpsraad stelt zich ook tot doel Eversel en Ubbersel bekend te maken, in het bijzonder naar nieuwe inwoners toe, om deze op die wijze vertrouwd te maken met het dorpsleven.

 

 

Jaarlijks organiseren we in december een volksvergadering.

Hier worden telkens interessante sprekers verwacht.

De onderwerpen van onze volksvergadering zijn divers. Van de bossen van Soest, inbraakbeveiliging rookmelders, trage wegen tot de "Reus van Eversel".

 

Graag werken we ook rond "De Trage Wegen" en zijn we werkzaam op "De Dag van de Wijers".

 

Onze Dorpsraad Eversel-Ubbersel is lid van de vereniging "Dorpsbelangen".

 

 

Wil je je ook graag inzetten voor een beter Eversel en Ubbersel en deel uit maken van onze dorpsraad dan kan je contact opnemen met Rudi Rykers (011 43 32 41)

We vergaderen elke 2de donderdag van de maand vanaf 19u 30 in een lokaal van St Baaf. (Uitgezonderd juli en augustus)

 

KLIK HIER: HISTORIEK VAN ONZE DORPSRAAD

KLIK HIER: VOORSTELLING VAN HET BESTUUR   

 

 

ENKELE VAN ONZE REALISATIES:

Het Speelpleintje (met uitbreiding) aan St Baaf

Het Fietspad aan beide zijde van de Everselkiezel.

Opvolging van de werken aan de Kanaalweg

Organiseren van de petitie tegen uitbreiding industrieterrein.

De wandeling door Eversel en Ubbersel (Met gedichtenwandeling)

Opvolging aanpassingen Schoolstraat.

Trage Wegen projecten.

Medewerker Dag van de Wijers

Algemene verkeersveiligheid in Eversel en Ubbersel

 

NUTTIGE LINKS:

TRAGE WEGEN:  https://www.tragewegen.be/

DORPSBELANGEN:  https://www.dorpsbelangen.be/

DAG VAN DE WIJERS: https://www.dewijers.be/

GEMEENTE HEUSDEN-ZOLDER: https://www.heusden-zolder.be/