LITURGISCHE VIERINGEN

EUCHARISTIEVIERINGEN:

Op zaterdagavond:   om 19.00 u.

Donderdagavond om 18.30 u.

  

 

               

EERSTE COMMUNIE:

Op de derde zondag na Pasen, om 10.00 u. 

VORMSEL:

Op de vierde zondag na Pasen, om 09.00 u.

 

DOOPSELVIERING:

Gezamenlijke viering op de eerste zondag van de maand (namiddag).

 

HUWELIJK:

Datum en uur af te spreken met de pastoor.

 

OVERLIJDEN:

Begrafenis: Datum af te spreken met de pastoor

(in principe telkens om 10.30 u.)

 

Gebedswake: op de vooravond van  de begrafenis, om 19.15 u.

Wanneer de begrafenis plaats heeft op maandag, is de gebedswake op zaterdag om 20.00 u.

        

Verantwoordelijken voor de gebedswake zijn: Annie Vanluyd, Greta Vandebroek, Willy Van Aelst.

 

COMMUNIE BIJ DE ZIEKEN:

De communie wordt aan huis gebracht telkens op de eerste vrijdag van de maand (of daarrond).

 

OPMERKING:

Tijdens de kerkelijke hoogdagen of bij bijzondere gelegenheden kunnen er tevens speciale vieringen plaats hebben. 

Zo zal er bv. op Allerheiligen steeds ’s namiddags een gebedswake in de kerk plaatshebben, waarna al biddend naar het kerkhof gegaan wordt.