PAPIEROPHALING SCOUTS

De papierophaling in Eversel en Ubbersel gebeurt steeds de tweede zaterdag van de maand door de Scouts & Gidsen Sint-Bavo Eversel.

Behalve in augustus. Dan wordt deze papierslag georganiseerd op de eerste zaterdag van augustus vanwege  "het kamp".

De ophaaldata zijn terug te vinden in de gemeentelijke afvalkalender en op de website van scouts Eversel.

Indien om onvoorziene reden de ophaaldag zou veranderen dan zal dit tijdig via alle mogelijke kanalen bekend gemaakt worden, maar alleszins ook via www.scoutseversel.be en in het parochieblad.

Te volgen richtlijnen van de papierslag:

 

Alle papier dient buiten te staan op de zaterdag in kwestie voor 9u ’s ochtends.

Dit met uitzondering van de Beringersteenweg, hier dient het papier reeds voor 8u ’s ochtends buiten te staan (dit omwille van de verkeersdrukte/veiligheid).

 

Elke straat wordt in principe slechts één keer opgehaald. Papier dat dus te laat buiten wordt gezet, zal niet meer worden opgehaald, maar kan eventueel wel nog die zaterdagvoormiddag zelf worden binnengebracht bij de containers aan jeugdlokalen te Eversel (Butastraat 20).

Let wel: dit geldt enkel tijdens de duur van de ophaling.

 

We vragen ook de nodige aandacht zodat geen plastics, glas, isimo, of andere materialen tussen het papier geraken. Dozen waarvan dit materiaal inzit, worden niet meegenomen.

Wij danken jullie voor jullie begrip en medewerking.

 

Met de opbrengst van de maandelijkse papierslagen wordt niet enkel de scoutswerking betaald, maar worden ook regelmatig goede doelen gesponsord.