KERKELIJKE DIENSTEN

KERKFABRIEK

Dient zorg te dragen voor de kerkelijke goederen, zowel roerend als onroerend.

De kerkfabriek staat ook in voor alles wat nodig is voor de eredienst. 

Voorzitter: Willy Van Aelst, Everselkiezel 40

Tel. 011 42 66 48

E-mail: vanaelstwilly@gmail.com

 

 

PAROCHIERAAD

Als motor van het kerkelijke en parochiale leven neemt de parochieraad initiatieven; ze bereidt ze voor, organiseert ze en volgt ze op.  De parochieraad zal zich steeds bezinnen en waken over al wat leeft in onze parochie Eversel. 

De parochieraad komt regelmatig samen.

Voorzitster: Annie Vanluyd, Everselkiezel 46

Tel. 011 42 21 22

E-mail: annievanluyd1@gmail.com

 

 

DOOPSEL

Een doopselviering kan plaats vinden elke eerste zondag van de maand om 14 uur.

 

Verantwoordelijken:

Annie en Willy Vandebrouck-Pipeleers, Bovenstraat 48

GSM 0476 36 66 51

E-mail: willyvdb56@hotmail.com

 

EERSTE COMMUNIE

De voorbereiding op de Eerste Communie gebeurt door een werkgroep van onze parochie.

Deze bestaat uit:

  • Ann Larbie : verantwoordelijke
  • Hanne Schepers
  • Janne Deferm.

Zij zijn ook te bereiken via e-mail: eceversel@gmail.com

 

VORMSELCATECHESE – Kring 12 

In de loop van het schooljaar komen de leerlingen van het 6de studiejaar die gevormd worden enkele malen samen. 

 

De voorbereiding op het Vormsel gebeurt in samenwerking met de parochie Heusden.

Voor verdere info kan u contact nemen met de verantwoordelijken:

  • Pastoor Guido, tel. 011 42 20 97 - E-mail: guido@gmail.com
  • Edgard Vandebroek, tel. 011 43 43 36 – E-mail: edgardvandebroek@hotmail.com

De catechisten zijn te bereiken op het e-mailadres: Vormelingeneverselheusden@gmail.com

 

GEZINSVIERINGEN

Een paar maal per jaar wordt er een kindvriendelijke gezinsviering uitgewerkt.

Deze heeft in principe plaats als eucharistieviering op zaterdagavond om 19.00 u.

 

Verantwoordelijke:

Ann Larbie, Everselkiezel 116

Tel. 011 45 42 33

E-mail: ann.larbie@gmail.com