GESCHIEDENIS

KORTE GESCHIEDENIS VAN EVERSEL

Reeds in de 13° eeuw is er sprake van “Everselle”, als een deelgebied van “Houweijken”, liggende in de heerlijkheid Vogelsanck. Verder vinden we terug dat inwoners van “Everselle” in de 16° eeuw een stuk grond schenken om er een kapel te laten bouwen. In 1627 werd een karabijngilde “van St.-Jacobus” opgericht. Deze gilde bestaat vandaag nog steeds (in 2002 werd het 375-jarig bestaan gevierd). In 1711 werd een nieuwe kapel gebouwd in Eversel,die toegewijd wordt aan St.-Jacobus. In 1759 krijgt de kapel een bedienaar.

Tot 1839 behoorde Eversel tot de St.-Willibrordusparochie van Heusden-Centrum. Nadat er in de loop van het jaar reeds doopsels, huwelijken en begrafenissen plaats hadden in de kapel van Eversel, werd op 31 december 1839 Eversel tot zelfstandige parochie uitgeroepen, toegewijd aan St.-Jacobus.

In 1848-1849 werd een nieuwe kerk gebouwd die op 5 september 1849 samen met het ernaast liggende kerkhof werd ingezegend. In 1989 en in 1999 werd het 150-jarig bestaan van respectievelijk de zelfstandige parochie en de nieuwe kerk op uitgebreide wijze gevierd. In 1865 is er voor de eerste maal sprake van onderwijs in Eversel; een nieuwe school werd gebouwd in 1874. In 1915 werd dit een katholieke school voor jongens en meisjes, maar in 1919 werd deze gesplitst in een aparte jongens- en meisjesschool. In 1931 werd aan de meisjesschool ook een parochiezaal aangebouwd. In 1975 werden de 2 scholen opnieuw herenigd in een gemengde school, aan de Everselkiezel 55.

Het is vooral na de 2° Wereldoorlog dat er in Eversel heel wat verenigingen opgericht werden, zodat in de jaren 1970 kon gezegd worden dat Eversel een bloeiend verenigingsleven kende. Hierdoor ontstond de nood aan een goede zaal en aan bijkomende lokalen (immers de kleine parochiezaal en de privé-zaal Violet voldeden niet meer aan de behoeften). Daarom werd in eigen beheer begonnen met het bouwen van een nieuw ontmoetingscentrum. Tal van initiatieven hadden plaats om hiervoor geld in te zamelen (legendarisch zijn de 5 wielercriteria voor beroepsrenners die in die periode georganiseerd werden).

Op 13 december 1980 werd het centrum als parochiehuis “Sint-Baaf” ingezegend en op 15 mei 1981 werd de gemeentelijke sportzaal in gebruik genomen. (Parochiehuis Sint-Baaf is genoemd naar de H. Bavo, 2° patroonheilige van Eversel).

Nadien werd er in de jaren 1980  ook weer in eigenbeheer heel wat bijgebouwd, verbouwd aan de basisschool. Maar ook deze uitbreidingswerken waren snel onvoldoende om de groei van de basisschool bij te houden. In 2012 kon men eindelijk een uitbreiding met vier klaslokalen realiseren. Na het verdwijnen van de basisschool in de Kapelstraat te Heusden kwamen er heel wat kinderen van uit Heusden naar onze basisschool “De Springplank” van Eversel. Dit had tot gevolg dat het pas gerealiseerde bouwproject onmiddellijk moest aangevuld worden met twee containerklassen.

Begin van de jaren 1990 werd onze kerk gerestaureerd. In 2003 werd het orgel van de kerk officieel geklasseerd als beschermd monument. Het restauratiedossier van dit orgel was de aanleiding om het kerkgebouw grondig te renoveren. In 2010 werd het dak vernieuwd en geïsoleerd en de toren gerestaureerd. Tevens kwam er een nieuwe vloer, vloerverwarming, sanitair in het portaal en een nieuwe sacristie. En als laatste van de werken werd de kerk ook geverfd. In 2016 werd in de oude doopvont tevens een kleine keuken ingericht zodat na bepaalde Vieringen kan nagepraat worden met een hapje en een drankje. Het restauratiedossier van het orgel, opgestart in 2009, werd in 2018 na lang wachten goedgekeurd. De restauratie werd uitgevoerd door de firma Lapon in Diksmuide. Het orgel werdteruggeplaatst en ingespeeld in 2019. Het orgel is nu ook geschikt voor concerten.

Eversel heeft steeds een sterke traditie om grote momenten in de parochie extra in de verf te zetten. In 1989 vierden we 150 jaar.  We onthouden de prachtige stoet, de reünie van alle uitgeweken Everselnaren en het ontstaan van het Eversellied.  Een bljivend herdenken aan 150 jaar parochie Eversel is het kolenwagentje op het rond punt in Eversel. 

In 2007 werd Eversel uitgeroepen tot ‘dorp met toekomst’ en kreeg Eversel de titel van “Buitengewone buurt” van de Koning Boudewijnstichting.

In 2014 vierde Eversel het 175 jarig bestaan van onze parochie. Hier onthouden we de bedevaart van Eversel naar Compostella, het toneelstuk rond 175 jaar parochie.  Een blijvend aandenken aan deze 175 jaar is de gedichtenstraat, een wandeling die vertrekt op de parking van Sint-Baaf.

Daarom mag parochie Eversel vandaag nog steeds fier zijn op haar 3 basistroeven: een mooie kerk, een gezellig parochiehuis Sint-Baaf en een fijne basisschool De Springplank.

 

AANBEVOLEN LINK:  https://nl.wikipedia.org/wiki/Eversel