WIJKAGENT

INFO VAN ONZE WIJKAGENT

INGE DE LEENER

Telefoon: 011 45 01 11
 

Wijkdienst

 

De wijkdienst staat onder leiding van het diensthoofd wijkwerking Commissaris Peter Elsen.
De wijkwerking wordt verzekerd door 7 inspecteurs (voor 7 wijken).

De functie wijkwerking is de hoeksteen van een gemeenschapsgerichte politie en moet als dusdanig een belangrijke plaats innemen in de basispolitiezorg van onze politiezone.
Wij streven naar een probleemoplossende wijkpolitie die op een zichtbare, aanspreekbare en bereikbare wijze hun taak uitvoeren.
Zo worden ze herkend en bekend bij "hun" burgers en kunnen ze hun dienstverlening gemakkelijker afstemmen op de behoeften en verwachtingen van de omgeving.
De wijkinspecteurs voeren hun taken hoofdzakelijk te voet of per fiets uit om zichtbaar en aanspreekbaar te zijn in hun wijk.
Om aanspreekbaar en bereikbaar te zijn is elke wijkinspecteur bereikbaar via GSM.
De wijkinspecteurs zijn de ogen en oren van de korpschef en van alle andere diensten binnen het korps.

De wijkwerking bestaat tevens in het verder ontwikkelen van wijk- en buurtgericht werken en de politionele zichtbaarheid.

 

 

Welke taken vervult een wijkagent ?

 

-Aanspreekbaar en zichtbaar aanwezig zijn in het straatbeeld van zijn wijk.

-Goede contacten met de bewoners in zijn wijk onderhouden.

-Kleine gerechtelijke en administratieve stukken afhandelen (kantschriften, adreswijzigingen,...).

-Bemiddelend optreden bij burengeschillen.

-Signaleren van plaatselijke ongemakken aan bevoegde instanties.

-Algemeen toezicht uitvoeren in de wijk.

-Toezicht houden aan scholen.

-Toezicht houden en verkeer regelen bij plaatselijke manifestaties, markten, kermissen,...

-Schadegevallen signaleren aan gemeentelijke infrastructuur, slechte staat van het wegdek,...

-Projectmatig wijkproblemen aanpakken.

-Toezicht houden op de naleving van wetten en plaatselijke verordeningen zoals bouwmisdrijven, sluikstorten,  geluidshinder,...

 
 

 

 

KLIK HIER: Verkeersveiligheid schoolomgeving

KLIK HIER: Het Fietspad langs de Everselkiezel