WIJKAGENT

INFO VAN ONZE WIJKAGENT

Herman Thiels

Telefoon: 011 45 01 11
 
 Foto Herman Thiels
 

Welke taken vervult een wijkagent ?

 • Aanspreekbaar en zichtbaar aanwezig zijn in het straatbeeld van zijn wijk.
 • Goede contacten met de bewoners in zijn wijk onderhouden.
 • Kleine gerechtelijke en administratieve stukken afhandelen (kantschriften, adreswijzigingen,...).
 • Bemiddelend optreden bij burengeschillen.
 • Signaleren van plaatselijke ongemakken aan bevoegde instanties.
 • Algemeen toezicht uitvoeren in de wijk.
 • Toezicht houden aan scholen.
 • Toezicht houden en verkeer regelen bij plaatselijke manifestaties, markten, kermissen,...
 • Schadegevallen signaleren aan gemeentelijke infrastructuur, slechte staat van het wegdek,...
 • Projectmatig wijkproblemen aanpakken.
 • Toezicht houden op de naleving van wetten en plaatselijke verordeningen zoals bouwmisdrijven, sluikstorten, geluidshinder,...

 

DE KLAP VAN HERMAN:

 

KLIK HIER: Verkeersveiligheid schoolomgeving

KLIK HIER: Het Fietspad langs de Everselkiezel